Ako postupovať pri úradnom preklade

Úradný preklad sa obyčajne realizuje v prípade listín a oficiálnych dokumentov.
(výpisy z trestného registra, vysvedčenia, rodné listy, zmluvy, doložky, splnomocnenia, certifikáty, odhlášky, apostily, atď.)

Želáme si, aby bolo získanie úradného prekladu jednoduchou a rýchlou záležitosťou.
Poradíme Vám, ako sa postupuje pri zabezpečení úradného prekladu.Potrebujem vlastne úradný preklad?

Potrebujete preklad textu – presný a gramaticky správny. Nie vždy však treba úradný preklad. V niektorých prípadoch stačí aj na preklad úradných dokumentov odborný preklad bez úradného overenia.


Treba si položiť otázku:

Potrebujem preklad pre seba, na neoficiálne účely, nebudem ho predkladať na úrady ?
Vtedy stačí bežný preklad.

Potrebujem preklad na úradné účely, potrebujem niečo vydokladovať?
Vtedy potrebujem úradný preklad.
Úradný preklad

Postup je nasledovný

Doklad na úradný preklad je potrebné priniesť alebo poslať vopred naskenovaný. Po preklade sa musí zviazať trikolórou.

  • Môžete priniesť originál ( výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra )
  • Môžete použiť aj notársky overenú kópiu ( rodný list, sobášny list, úmrtný list, maturitné vysvedčenie, univerzitný diplom, vysvedčenia, certifikát a pod. )

Dodanie prekladov v prípade neúradných prekladov

Pri prekladoch využívame špecializované CAT nástroje (počítačom podporovaný preklad), preto oceníme, ak nám preklad dodáte vo worde (pri neúradných prekladoch).
Pracujeme s najnovšou verziou prekladateľského programu TRADOS.

Preklady Angličtina

Bežné formáty s ktorými pracujeme


Typ obsahu Typ súboru
Dokumenty doc, docx, rtf, odt, dot, dotm
Tabuľky xls, xlsx, xlsm, csv
Prezentácie ppt, pptx, pps, pptm
Audio a Video mp3, avi, wav, mpeg
Web html, htmlx, phtml, xml, xliff
Ostatné pdf
CAT formáty xliff, sdlxliff, mqxliff, ttx, po
Anglické preklady

Adresa

Ing. Lucia Pullmanová
Andreja Hlinku 7243/20A
917 00 Trnava

Kontakty

Telefón: +421 903 705 628
E-mail: info@anglickepreklady.sk
Web: www.anglickepreklady.sk